Sportansvarige avgår med omedelbar verkan

 Sportansvarige avgår med omedelbar verkan

Det har varit en hel del turer sedan Hudiksvall valde att sparka tränaren Lars ”Lillis” Lövblom och det fortsätter storma i föreningen.

Näst på tur att kliva av är sportansvarige Alf Nordh, mannen som av ”Lillis” Lövblom pekades ut som den ansvarige bakom strulet i klubben, som lämnar föreningen med omedelbar verkan.

– Styrelsen har beslutat att göra en komplettering till den utvärdering som Alf Nordh presenterat i ledningsgruppen och för styrelsen avseende den gångna säsongen. Kompletteringen ska göras av en oberoende person. Styrelsen meddelade detta till Alf, som då valde att med omedelbar verkan lämna sitt uppdrag som sportansvarig för HHC, säger klubbens ordförande Sven Görgård på den officiella hemsidan.

Mikael Mjörnberg

Journalist, skribent, proffstyckare

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *