Sportchefen tar ett kliv fram – får utökat ansvar

 Sportchefen tar ett kliv fram – får utökat ansvar

Under flera säsonger har han fungerat som sportchef för föreningens a-lag och satt ihop de trupper som strävat efter spel i Allettan. Nu får han ta klivet fram med utökade arbetsuppgifter.

Lindlövens Tomas Östlund kliver upp och tar ett större helhetsansvar för hela föreningen, inte bara a-laget.

– Tidigare har det bara varit sporten med A-laget, nu blir det väldigt mycket sport både med ungdomslag, pojklag och hela vägen ner. Att jag ska vara stöd och hjälp till föräldrar och ledare. Sedan är det en massa saker som jag inte har varit inblandad i tidigare som ska göras som att träffa sponsorer och hitta nya lösningar till att Lindlöven blir större som förening, kommenterar han på klubbens hemsida.

Mikael Mjörnberg

Journalist, skribent, proffstyckare