Sportchefen får större förtroende – blir även klubbchef

 Sportchefen får större förtroende – blir även klubbchef

Han har varit anställd som sportchef på halvtid, nu står det klart att Morgan Persson får betydligt större ansvar framöver.

Sportchefen i Vimmerby kommer inte bara fortsätta som just sportchef, han kommer heltidsanställas och axla rollen som klubbchef också.

– Det är ett nödvändigt och naturligt steg för föreningen att ta för att vi ska hänga med i utvecklingen, både sportsligt och som förening, på den nivå vi befinner oss på. Tjänsten följer också den visionsplan vi lade redan 2017 om anställd personal inom föreningen. Skillnaden är att vi nu tar ett helhetsgrepp om själva uppdraget.  Styrelsen är enig om att vi måste ta det här steget, och lika enig om att ge Morgan Persson förtroendet i rollen som klubb- och sportchef, säger Vimmerbys ordförande Marcus Samuelsson på klubbens hemsida. 

Mikael Mjörnberg

Journalist, skribent, proffstyckare