Sportchefen kliver av sin post

 Sportchefen kliver av sin post

Säsongen är över för den här gången och nu börjar arbetet med nästa säsongs trupp, i Sollentuna kommer det emellertid bli en ny person som håller i det arbetet.

Sportchefen Per Eklund väljer att kliva av sin position och kommer att ägna sig åt andra uppgifter i föreningen.

– Klubben är i goda händer, stabil ekonomi och växande på alla sätt. Det finns goda möjligheter att bygga vidare och bli större, bättre och starkare. Med allt som händer känns det därför rätt att nu med den här säsongen bakom oss kliva tillbaka och ta en annan roll inom klubben”, säger han på Sollentunas hemsida.

Mikael Mjörnberg

Journalist, skribent, proffstyckare