Förbundsstyrelsen ger Karlskrona prövningstillstånd

 Förbundsstyrelsen ger Karlskrona prövningstillstånd

 

Karlskrona var inte nöjda med tävlingsnämndens beslut att ”bara” döma walkover och 0-5-förluster för de bojkottande lagen under hösten och överklagade besluten. Nu får de gehör från förbundsstyrelsen.

Förutom att klubben får dispens att sända sina matcher på egen hand säsongen ut ger förbundsstyrelsen prövningstillstånd i frågan och skickar tillbaka den till nämnden.

”Karlskrona HK har även överklagat de beslut som tagits i Tävlingsnämnden som inte dömer något bötesbelopp eller ekonomisk kompensation avseende de inställda matcherna mot Mörrum, Vimmerby och HC Dalen.
I samtliga fall ger Förbundsstyrelsen Karlskrona HK prövningarna och återremitterar dessa ärenden till Tävlingsnämnden för beslut om skyldighet att utge ekonomisk kompensation för kostnader som uppstått”, skriver Karlskrona på sin hemsida.

Mikael Mjörnberg

Journalist, skribent, proffstyckare